Atlikti darbai

UAB “Kauno vandenys“ nuotekų valyklos kvapų šalinimo sistema

Šiame projekte įrengta patentuota kvapų šalinimo sistema, kartu rekonstruojant dalį ventiliacijos sistemos ir šilumos mazgą. Pašildytas oras naujai įrengtais ortakiais tiekiamas į ozono generatorius (11 vnt.). Juose pagamintas ozonas sumaišomas su oru ir tiekiamas į tas vietas, kuriose išsiskiria daugiausiai orą teršiančių, žemą kvapo slenkstį turinčių medžiagų – į nuotekų priėmimo kamerą, į grotų patalpą, į smėliagaudę ir į konteinerinę patalpą. Patalpose, kuriose dirba žmonės, likutinė ozono koncentracija yra pastoviai matuojama ozono analizatoriumi, veikiančiu UV spektroskopijos metodu, o valdymo bloko procesoriumi apdoroti ozono koncentracijos duomenys yra naudojami ozono generatorių veikimo reguliavimui taip, kad likutinė ozono koncentracija neviršytų reikšmių, nustatytų higienos normoje HN 23:2011 (0,2 mg/m3 vidurkis per 8 val.).

Užsakovas gali nuotoliniu būdu SCADA sistemoje stebėti duomenis apie ozono koncentraciją ir ozonavimo įrangos darbą, bei patalpose išdėstytų H2S – vandenilio sulfido jutiklių parodymus, ištraukiamosios ventiliacijos oro srauto dydį ir kai kuriuos kitus vėdinimo sistemos parametrus. Taip pat šie duomenys GSM ryšio pagalba yra perduodami, stebimi ir renkami UAB „Airplus1 Lituanica“ būstinėje.

Nuotekų valyklos projektinis pajėgumas:

Qp= 71 000  m3/d

LemonGym sporto klubai

LemonGym sporto klubų vadovai siekia kuo didesnio savo klientų komforto apsilankymo metu. Visų šio tinklo sporto klubo persirengimo kambariuose įrengtos AIRPLUS1 kvapų šalinimo sistemos. Iš viso sumontuota 14 autonominių, nemalonų kvapą naikinančių ir gaivų patalpų orą palaikančiu sistemų, kurios dar ir dezinfekuoja orą bei paviršius šalindamos įvairius mikroorganizmus – virusus, bakterijas pelėsį ir pan.

 

Baseinų vandens ozonavimo sistema „Harmony Park“ viešbutyje

Poilsio ir paslaugų komplekse „Harmony Park“ esančio 5* viešbučio „Simboly“ vandens ir pirčių erdvė tapo dar patrauklesnė ieškantiems hamonijos kuo sveikesnėje aplinkoje – į esamą viešbučio baseinų vandens dezinfekavimo sistemą integruota ozonavimo sistema.

Vandens dezinfekavimas ozonu yra efektyvus ir saugus metodas. Baseinuose aptinkamus virusus, bakterijas, ištirpusias bei neištirpusias organines medžiagas ozonas pilnai suoksiduoja taip pat sunaikindamas ne mažiau kaip 99,9% net pačių atspariausių patogeninių mikroorganizmų. Vandens ozonavimas viešbučio turėtojams suteikia galimybę radikaliai sumažinti dezinfekavimui iki šiol naudotus įprastus chemikalus, taip pat sumažinti vandens suvartojimą, energijos poreikį ir sušvelnti neigiamą poveikį, kurį sukelia chloro šalutiniai produktai. O svarbiausia, kad dėl minimalaus chemikalų naudojimo baseino vandenyje, „Simboly“ viešbučio lankytojai baseine bei sukūrinėje vonioje nuo šiol išvengs daugybės nemalonių pojūčių, tokių kaip akių, gleivinės ir odos dirginimas, išliekantis nemalonus plaukų ir drabužių kvapas bei nepatirs jokių chlorintų produktų sukeliamų ilgalaikių ir neigiamų poveikių sveikatai.

AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų rezervuarai

AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valykloje Klaipėdos rajone esantiems nuotekų pirminio valymo rezervuarams buvo sumontuota kvapų šalinimo ir kontrolės sistema. Du 40 m skersmens dydžio rezervuarai buvo uždengti specialia danga, kad kvapą, kurį skleidžia rezervuaruose esančios nuotekos, būtų galima suvaldyti. Iš kiekvieno rezervuaro, ventiliacijos sistemos pagalba yra ištraukiamas oras iš uždengtų rezervuarų. Ozonas įterpiamas tiesiai į rezervuarą ir į ištraukiamosios ventiliacijos taškus. Ozonas, susimaišęs su ištraukiamu oru, oksiduoja ten esančius ir nemalonų kvapą keliančius teršalus (tokius kaip sieros vandenilis, merkaptanai, metanas). Ozonuotas oras dar papildomai išvalomas galutiniame oro valymo reaktoriuje su katalizatoriumi. Ozono gamybos įranga sumontuota atskirame moduliniame name, šalia uždengtų rezervuarų. Visos įrangos veikimą, veikimo būseną, išmetamo sieros vandenilio kiekį, ozono koncentraciją ventiliacijos sistemose galima stebėti internetu.

Ištraukiamo ir išvalomo oro kiekis – po 3500 m3/h kiekvienam rezervuarui.

AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykla (Priėmimo kamera)

Mūsų sumontuota ozonavimo sistema sustabdo kvapų sklidimą į aplinką, sunaikina kenksmingas medžiagas, įvairius mikroorganizmus, bei pagerina darbo sąlygas.  Atlikus laboratorinius tyrimus po kvapų šalinimo sistemos įdiegimo nustatyta, kad kenksmingų cheminių junginių  koncentracija, lyginant su duomenimis prieš tai, ženkliai sumažėjo: sieros vandenilio 81%, amoniako – 64%.

Nuotekų valyklos projektinis pajėgumas:

Qmetus = 16,925 mln. m3/metus

Qp = 46 000 m3/d

UAB „Neringos vanduo“ nuotekų siurblinė

Mūsų sumontuota ozonavimo sistema pašalina kvapus, sunaikina kenksmingas medžiagas ir įvairius mikroorganizmus. Siurblinėje pademonstruota ozono technologijų nauda yra pavyzdys, kaip nuotekų siurblinė gali veikti gausiai lankomose viešose vietose nesukeldama nemalonių pojūčių.

Nuotekų siurblinės pajėgumas Nidoje:

Qp. = 2200 m3/d

AB „Grigeo Klaipėda“ džiovinimo patalpa

Gofruotojo kartono žaliavos fabrike darbuotojų patogumui buvo įrengta rūbų bei batų džiovinimo patalpa. Šioje patalpoje džiovinama avalynė bei drabužiai kėlė diskomfortą darbuotojams – nemalonų kvapą. Džiovinimo patalpoje įrengta autonominė Airplus1 sistema valo orą, sunaikina nemalonius kvapus bei mažina mikrobiologinę taršą.

VŠĮ „Visagino energija“ nuotekų valyklos dumblo džiovinimo ir nuotekų priėmimo patalpos

Buvo suprojektuota ir įrengta kvapų šalinimo sistema, leidžianti sumažinti oro užterštumą ir sumažinti nemalonius kvapus dumblo džiovinimo ir nuotekų priėmimo patalpose. Taip pat padaryti atitinkami pakeitimai esančiose oro tiekimo ir ištraukimo sistemose, bei pakeisti kai kurie pasenę ventiliacijos įrengimai – ventiliatoriai ir oro tiekimo kamera, į naujus, didesnio pajėgumo įrenginius. Dumblo apdorojimo patalpose sumontuoti 4 ozonatoriai, ozono koncentracijos jutiklis ir valdymo blokas įjungiantis oro šalinimo ir ozonavimo sistemas, bei reguliuojantis ozonavimo sistemos darbą pagal likutinę ozono koncentraciją patalpoje ir užduotus parametrus. Nuotekų parengtinio valymo įrenginių pastate, pirmame aukšte įrengti du ozonatoriai, tiekiantys ozoną į oro padavimo ventiliacinę sistemą į patalpą, o antrame – vienas. Į oro tiekimo į smėliagaudes ortakius įrengti dar du ozono generatoriai. Siekiant užtikrinti saugumą veikiant ozonavimo sistemai, įrengtas ozono koncentracijos matavimo prietaisas, nuolatos matuojantis ozono koncentraciją patalpoje ir ozonavimo sistemos valdymo įrenginys, reguliuojantis ozonavimo sistemos darbą pagal likutinę ozono koncentraciją patalpoje ir užduotus parametrus. Operatorinėje įrengtas monitorius, vaizduojantis ozonavimo sistemos būklę ir esamą ozono koncentraciją.

Nuotekų valyklos projektinis pajėgumas:

Qp=6325 m3/d

 

Dumblo džiovyklos pajėgumas:

500 kg/h dumblo išdžiovinto iki 4% drėgmės

UAB „VAATC“ atvirkštinės osmozės pastatas

Kazokiškių sąvartyne filtrato valymo metu bei degazacijos procese išsiskiria didelis oro teršalų kiekis – sieros vandenilis, įvairių rūgščių garai, amoniakas ir kt., kurie sukelia intensyvų nemalonų kvapą. Tuo tikslu, buvo įrengta kompleksinė kvapų šalinimo sistema, veikianti ozonavimo principu. Ozonas tiekiamas į ištraukiamosios ir paduodamuosios ventiliacijos ortakius. Patekęs į oro srautą, ozonas susimaišo ir judėdamas oro srautu reaguoja su ore esančiais teršalais. Didesniam kvapų šalinimo efektui pasiekti ir likutinio (nesureagavusio) ozono suskaidymui, ištraukiamosios ventiliacijos gale sumontuotas reaktorius ir baigtinio oro valymo filtras. Ozono generatorių darbas automatiškai reguliuojamas pagal jutiklio parodymus, palaikant minimalią saugią ozono koncentraciją patalpoje. Oro valymo sistema yra pilnai automatinė ir nereikalauja jokio vartotojo įsikišimo.

UAB „Aukštaitijos vandenys“

„Airplus1 Lituanica“ inžinierių komanda suprojektavo ir įrengė išmanią, autonominę kvapų šalinimo sistemą Panevėžio miesto nuotekų perpumpavimo stotyje. Nuotekų perpumpavimo stoties lokacija yra miesto centras su šalia esančia vaikų žaidimų aikštele bei gyventojų traukos objektu – Nevėžio krantinės. Nuo šiol nemalonus nuotekų keliamas kvapas Panevėžio miesto perpumpavimo stotyje šalinamas pasitelkus ozono generavimo sistemą. Ozonas nukreipiamas į ištraukiamosios ventiliacijos ortakius, oro ir ozono mišinys patenka į reaktorių, kur ozonas galutinai suoksiduoja ore sraute esančius teršalus bei efektyviai pašalina nemalonų kvapą.

SĮ „Visagino energija“ nuotekų perpumpavimo stotys

Nuotekų tvarkymo infrastruktūra Visagino mieste buvo dar pagerinta – į dvi nuotekų perpumpavimo stotis (NS-1 ir NS-3) buvo sumontuota „Airplus1“ autonominė kvapų šalinimo sistema. Šios sistemos pagalba, iš stočių išeinantis ir su nemaloniais kvapais susimaišęs oras yra išvalomas dar prieš jam patenkant į aplinką.

Stotyse atlikti ir ventiliacijos pertvarkymo darbai taip pat atnaujinant ventiliacinius vamzdynus bei ištraukiamosios ventiliacijos ventiliatorius tam, kad sistemos veikimas būtų kuo efektyvesnis. Įdiegta kvapų šalinimo sistema šiose nuotekų perpumpavimo stotyse susideda iš ozono generatoriaus,  valdančiųjų bei kontrolinių ozono jutiklių ir galutinio oro valymo reaktoriaus su kataliziniais filtrais.

Restoranas „Monai“

Restoranas „Monai“ jau eilę metų patenka į geriausių Lietuvos restoranų TOP 10. Šio restorano virtuvės ištraukiamojoje ventiliacijoje buvo sumontuota mūsų išmani ozono generavimo sistema MSDO-15. Pasitelkiant mūsų ozonavimo sistemas išmetamo oro srauto valymui, sumažinamas riebalų kaupimasis virtuvės ventiliacijos sistemoje – ozonas sumažina riebalų sankaupas suskaidydamas riebalus iki nekenksmingų medžiagų. Taip padidinamas ventiliacijos sistemos komponentų, filtrų efektyvumas ir ilgaamžiškumas. Sumažintas besikaupiantis riebalų kiekis ventiliacijos sistemose užtikrina geresnę priešgaisrinę apsaugą ir sumažina nepageidaujamų virtuvės kvapų sklidimą į aplinką.

Virtuvės patalpų ore yra nuolat matuojama ozono koncentracija, siekiant užtikrinti saugią darbo aplinką ir iškart nustatyti sistemos gedimus. Ozonavimo sistema pradeda veikti įjungus ventiliacijos sistemą ir išsijungia automatiškai ventilciją išjungus. Dėl saugumo ozononavimo sistemos turi ir avarinius išjungimus.

Ištraukiamojo oro srautas restorane „Monai“ – 3105 m3/h.

AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykla (Mažoji nuotekų siurblinė)

Nuotekų siurblinės dažnai skleidžia aplinkiniams nemalonius kvapus. Vandenilio sulfido kvapas labiausiai jaučiamas šiltuoju metų laiku, kai aukšta temperatūra skatina teršalų susidarymą. Mūsų įrengta ozonavimo sistema efektyviai pašalina nuotekų kvapą ir oras tampa ne tik bekvapis, švaresnis, bet ir sveikesnis.

UAB „Vilniaus vandenys“ siurblinės

Didmiesčiams plečiantis ir tankėjant, gyvenamieji ir viešieji pramoginių renginių pastatai įsikuria artimoje nuotekų siurblinių kaimynystėje.  Siurblinių dažnai skleidžiami nemalonūs kvapai sukelia aplinkinių nepasitenkinimą. Vandenilio sulfido kvapas labiausiai jaučiamas esant šiltuoju metų laiku, kai gyventojai ir viešų vietų lankytojai daugiau laiko praleidžia atvirame ore. Mūsų ozono technologijos sunaikina teršalus jų išsiskyrimo vietoje. Tokiu būdu iš kanalizacijos objektų išeinantis oras tampa bekvapis ir švaresnis. O tai ne tik gerina nuotekas tvarkančių įmonių įvaizdį, bet ir turi teigiamos įtakos ekonominei aplink esančių įstaigų veiklai ar aplinkinio nekilnojamo turto vertei.

Nr.1 nuotekų siurblinė Upės g. 15, Vilnius Qp. = 36 800 m3

Nr.2 nuotekų siurblinė Liepto g. 2, Vilnius Qp. = 3660 m3

Nr.3 nuotekų siurblinė Kalvarijų g. 161B, Vilnius Qp. = 881 m3

Nr.4 nuotekų siurblinė Gelvonų g. 64A, Vilnius Qp. = 3744 m3

UAB „Palangos vandenys“ nuotekų perpumpavimo stotis

„Airplus1“ kvapų šalinimo technologija veikia vienoje iš nuotekų perpumpavimo stočių Palangoje. Nemalonių kvapų sklidimas šiame kurortiniame mieste ir viename iš gražiausių jo kampelių neretai trukdė poilsiautojams bei gyventojams. Įdiegus kvapų šalinimo sistemą į nuotekų perpumpavimo stoties ventiliacijos sistemą, joje susidarantys nemalonūs kvapai naikinami dar prieš jiems pasiekiant aplinką.

 

Š. Nenartavičiaus veterinarijos klinika

Žinoma, kad daugybė virusinių infekcijų sukėlėjų plinta oro lašeliniu būdu. Tuo tikslu, Nenartavičiaus veterinarijos klinikoje įdiegta Airplus1 ozonavimo sistema, kuri palaiko švaresnę ir sveikesnę aplinką klinikos patalpose bei užtikrina didesnį komfortą keturkojų augintinių šeimininkams. Dėka instaliuotos išmanios ozonavimo sistemos, patalpų oras efektyviai išvalomas nuo bakterinės ir virusinės taršos, panaikinami specifiniai kvapai, dezinfekuojami paviršiai, apsaugoma nuo grybelių ir pelėsių.

Ruklos globos namai, VšĮ

Įdiegus išmanią ozonavimo sistemą, Ruklos globos namuose oras išvalomas nuo virusinės ir bakteriologinės taršos, naikinami kvapai bei dezinfekuojami paviršiai.  Džiaugiamės galėdami prisidėti prie švaresnės ir sveikesnės aplinkos palaikymo, kas ypatingai svarbu pagyvenusiems žmonėms, kurių imuninė sistema yra silpnesnė.

Privatus baseinas

Ozonas efektyviai valo baseinų vandenį naikindamas bakterijas, virusus, ištirpusias bei neištirpusias organines medžiagas taip pat sunaikindamas ne mažiau kaip 99,9% net pačių atspariausių patogeninių mikroorganizmų. Šis vidinis 60 m3 dydžio privatus baseinas valomas tik ozonu, nenaudojant jokių cheminių priedų.

Klaipėdos r. Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras

Įdiegus išmanią ozonavimo sistemą, Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro patalpose oras nuolat valomas nuo virusinės ir bakteriologinės taršos, naikinami kvapai bei dezinfekuojami paviršiai.  Džiaugiamės galėdami prisidėti prie švaresnės ir sveikesnės aplinkos palaikymo, kas ypatingai svarbu gydymo įstaigose.

Restoranas „Fiesta“

Technopolyje „Penta” esančio restorano „Fiesta” virtuvės ištraukiamojoje ventiliacijoje sumontuota mūsų išmani ozono generavimo sistema. Pasitelkiant ozonavimo sistemas išmetamo oro srauto valymui, sumažinamas riebalų kaupimasis virtuvės ventiliacijos sistemoje – ozonas sumažina riebalų sankaupas suskaidydamas riebalus iki nekenksmingų medžiagų. Taip padidinamas ventiliacijos sistemos komponentų, filtrų efektyvumas ir ilgaamžiškumas. Sumažintas besikaupiantis riebalų kiekis ventiliacijos sistemose užtikrina geresnę priešgaisrinę apsaugą ir sumažina nepageidaujamų virtuvės kvapų sklidimą į aplinką.

Virtuvės patalpų ore yra nuolat matuojama ozono koncentracija, siekiant užtikrinti saugią darbo aplinką ir iškart nustatyti sistemos gedimus. Ozonavimo sistema veikia automatiškai nuo ventiliacijos sistemos veikimo.

Ištraukiamojo oro srautas šiame restorane – 12 000 m3/h.

I. Kelbauskienės klinika

Įdiegus išmanią ozonavimo sistemą, I. Kelbauskienės klinikoje oras nuolat valomas nuo virusinės ir bakteriologinės taršos, naikinami kvapai bei dezinfekuojami paviršiai.  Džiaugiamės galėdami prisidėti prie švaresnės ir sveikesnės aplinkos palaikymo, kas ypatingai svarbu gydymo įstaigose.

Odontologijos klinika UAB „Klinikė“

Odontologijos klinikoje įrengtos mūsų ozonavimo sistemos nepertraukiamai naikina visus ore esančius mikroorganizmus: bakterijas, virusus. Šių sistemų dėka klinikos personalui nereikia tiesiogiai kontaktuoti su agresyviomis valymo priemonėmis, o lankytojai nepatiria jokio dezinfekcijos priemonių šalutinio poveikio. O svarbiausia – oras medicininių paslaugų įmonėje visada yra švarus ir higieniškas.

Maskva, Nagatino-Sadovnikų rajono, AO ``Mosvodokanal`` nuotekų perpumpavimo stotis

Didmiesčiams plečiantis ir tankėjant, gyvenamieji ir viešieji pramoginių renginių pastatai įsikuria artimoje nuotekų siurblinių kaimynystėje.  Siurblinių dažnai skleidžiami nemalonūs kvapai sukelia aplinkinių nepasitenkinimą. Nagatino-Sadovnikų rajone, nuotekų siurblinėje mūsų įdiegta ozonavimo technologija sunaikina teršalus jų išsiskyrimo vietoje. Taip iš šio kanalizacijos objekto išeinantis oras tampa bekvapis ir švaresnis. Tai ne tik gerina nuotekas tvarkančių įmonių įvaizdį, bet ir turi teigiamos įtakos ekonominei aplink esančių įstaigų veiklai ar aplinkinio nekilnojamo turto vertei.

Nuotekų perpumpavimo stotis Rečycoje

Rečyca mieste, Baltarusijoje įrengta Airplus1 kvapų šalinimo ozonu sistema. Sistema įdiegta viename iš vandentvarkos įmonės „Rechytsavodokanal“ objektų – nuotekų perpumpavimo stotis, kuri kelią nemalonaus kvapo problemas miesto teritorijoje. Nuotekų perpumpavimo stotys yra neatsiejama miesto infrastruktūros dalis, o mūsų komanda dirba tam, kad jų būvimas keltų kuo mažiau rūpesčių.

Powered by Perse.lt
Copyright © Air plus 1 | 2017