Atlikti darbai

AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykla (Priėmimo kamera)

Mūsų sumontuota ozonavimo sistema sustabdo kvapų sklidimą į aplinką, sunaikina kenksmingas medžiagas, įvairius mikroorganizmus, bei pagerina darbo sąlygas.  Atlikus laboratorinius tyrimus po kvapų šalinimo sistemos įdiegimo nustatyta, kad kenksmingų cheminių junginių  koncentracija, lyginant su duomenimis prieš tai, ženkliai sumažėjo: sieros vandenilio 81%, amoniako – 64%.

Nuotekų valyklos projektinis pajėgumas:

Qmetus = 16,925 mln. m3/metus

Qp = 46 000 m3/d

AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykla (Mažoji nuotekų siurblinė)

Nuotekų siurblinės dažnai skleidžia aplinkiniams nemalonius kvapus. Vandenilio sulfido kvapas labiausiai jaučiamas šiltuoju metų laiku, kai aukšta temperatūra skatina teršalų susidarymą. Mūsų įrengta ozonavimo sistema efektyviai pašalina nuotekų kvapą ir oras tampa ne tik bekvapis, švaresnis, bet ir sveikesnis.

UAB „Neringos vanduo“ nuotekų siurblinė

Mūsų sumontuota ozonavimo sistema pašalina kvapus, sunaikina kenksmingas medžiagas ir įvairius mikroorganizmus. Siurblinėje pademonstruota ozono technologijų nauda yra pavyzdys, kaip nuotekų siurblinė gali veikti gausiai lankomose viešose vietose nesukeldama nemalonių pojūčių.

Nuotekų siurblinės pajėgumas Nidoje:

Qp. = 2200 m3/d

UAB „Vilniaus vandenys“ siurblinės

Didmiesčiams plečiantis ir tankėjant, gyvenamieji ir viešieji pramoginių renginių pastatai įsikuria artimoje nuotekų siurblinių kaimynystėje.  Siurblinių dažnai skleidžiami nemalonūs kvapai sukelia aplinkinių nepasitenkinimą. Vandenilio sulfido kvapas labiausiai jaučiamas esant šiltuoju metų laiku, kai gyventojai ir viešų vietų lankytojai daugiau laiko praleidžia atvirame ore. Mūsų ozono technologijos sunaikina teršalus jų išsiskyrimo vietoje. Tokiu būdu iš kanalizacijos objektų išeinantis oras tampa bekvapis ir švaresnis. O tai ne tik gerina nuotekas tvarkančių įmonių įvaizdį, bet ir turi teigiamos įtakos ekonominei aplink esančių įstaigų veiklai ar aplinkinio nekilnojamo turto vertei.

Nr.1 nuotekų siurblinė Upės g. 15, Vilnius Qp. = 36 800 m3

Nr.2 nuotekų siurblinė Liepto g. 2, Vilnius Qp. = 3660 m3

Nr.3 nuotekų siurblinė Kalvarijų g. 161B, Vilnius Qp. = 881 m3

Nr.4 nuotekų siurblinė Gelvonų g. 64A, Vilnius Qp. = 3744 m3

Restoranai „Monai“ ir „MOMO grill“

Šiuolaikinės virtuvės vizija yra virtuvė, kuri sunaudoja ženkliai mažiau energijos. Pasitelkiant mūsų ozonavimo sistemas išmetamo oro srauto valymui, sumažinamas riebalų kaupimąsi virtuvės ventiliacijos sistemoje – ozonas sumažina riebalų sankaupas suskaidydamas riebalus iki nekenksmingų medžiagų. Taip padidinamas ventiliacijos sistemos komponentų, filtrų efektyvumas ir ilgaamžiškumas. Sumažintas besikaupiantis riebalų kiekis ventiliacijos sistemose dar suteikia geresnę priešgaisrinę apsaugą ir sumažina nepageidaujamų virtuvės kvapų sklidimą į aplinką.

Restoranai „Monai“ ir „MOMO grill“ jau eilę metų patenka į geriausių Lietuvos restoranų TOP 15. Norint sumažinti virtuvės naudojimo kaštus, į šių restoranų virtuvių ventiliacijos sistemas buvo sumontuoti mūsų ozono generatoriai MSDO-15: „Monai“ – 1 vnt., „MOMO grill“ – 2vnt. Abiejų objektų virtuvių patalpų ore yra nuolat matuojama ozono koncentracija, skirta apsaugoti darbuotojus iškart aptinkant sistemos gedimus ir susidarius ozono nuotėkiui. Ozonavimo sistemos pradeda veikti įjungus ventiliavimą ir išsijungia automatiškai ventiliavimą išjungus. Dėl saugumo ozono sistemos turi ir avarinius išjungimus.

Ištraukiamojo oro srautas „Monuose“ – 3105 m3/h.

Ištraukiamojo oro srautas „MOMO grill“ – 6210 m3/h.

Odontologijos klinika UAB „Klinikė“

Odontologijos klinikoje įrengtos mūsų ozonavimo sistemos nepertraukiamai naikina visus ore esančius mikroorganizmus: bakterijas, virusus. Šių sistemų dėka klinikos personalui nereikia tiesiogiai kontaktuoti su agresyviomis valymo priemonėmis, o lankytojai nepatiria jokio dezinfekcijos priemonių šalutinio poveikio. O svarbiausia – oras medicininių paslaugų įmonėje visada yra švarus ir higieniškas.

Taromatai

Daugumoje taromatų yra pastovūs nemalonūs kvapai, sukeliami ant taromatų įrengimų ir grindų išsipilančių likučių rūgimo. Nemalonūs kvapai sukelia neigiamas lankytojų emocijas ir mažina rūšiavimo ir perdirbimo veiklos patrauklumą.  Dažnai įprastinės dezinfekavimo ir valymo priemonės čia veikia neefektyviai . Mūsų siūloma technologija ozono pagalba naikina net įsisenėjusius kvapus. Taip pat ši sistema dezinfekuoja patalpas, o ypač patalpų orą, tuo gerindama taromatų higieną ir, bendrai, vienkartinių gėrimų pakuočių užstato sistemos patrauklumą.

Patalpos tūris 35 m3.

UAB „Pramogų bankas“ tualetas

Pagrindinis ozono privalumas, palyginus su kitais oro dezinfekcijos būdais, yra tas, kad jis veiksmingai dezinfekuoja didelį oro kiekį. Ozonas turi stipresnes oksidacines savybes, nei bet kuri kita dezinfekavimo priemonė, ir gali neutralizuoti mikroorganizmus, įskaitant virusus. Ozonas taip pat skyla ir nepalieka kenksmingų liekanų. Todėl tai yra puiki galimybė naudoti viešuose tualetuose , pavyzdžiui, prekybos patalpos, restoranuose ir kitose viešose vietose, kur dažniausiai būna daug lankytojų ir jaučiamas blogas kvapas, o ant grindų bei sienų yra nešvarumų. Taigi, mūsų siūloma technologija ozono pagalba dezinfekuoja ir naikina kvapus, virusus, pelėsius ir gali pakeisti tradicines chemines dezinfekavimo priemones.

Patalpos tūris 16 m3.

Visuomeniniai tualetai

Pagrindinis ozono privalumas, palyginus su kitais oro dezinfekcijos būdais, yra tas, kad jis veiksmingai dezinfekuoja didelį oro kiekį. Ozonas turi stipresnes oksidacines savybes, nei bet kuri kita dezinfekavimo priemonė, ir gali neutralizuoti mikroorganizmus, įskaitant virusus. Ozonas taip pat skyla ir nepalieka kenksmingų liekanų. Todėl tai yra puiki galimybė naudoti viešuose tualetuose , pavyzdžiui, prekybos patalpos, restoranuose ir kitose viešose vietose, kur dažniausiai būna daug lankytojų ir jaučiamas blogas kvapas, o ant grindų bei sienų yra nešvarumų. Taigi, mūsų siūloma technologija ozono pagalba dezinfekuoja ir naikina kvapus, virusus, pelėsius ir gali pakeisti tradicines chemines dezinfekavimo priemones.

VŠĮ „Visagino energija“ nuotekų valyklos dumblo džiovinimo ir nuotekų priėmimo patalpos

Buvo suprojektuota ir įrengta kvapų šalinimo sistema, leidžianti sumažinti oro užterštumą dumblo džiovinimo ir nuotekų priėmimo patalpose. Taip pat padaryti atitinkami pakeitimai esančiose oro tiekimo ir ištraukimo sistemose, bei pakeisti kai kurie pasenę ventiliacijos įrengimai – ventiliatoriai ir oro tiekimo kamera, į naujus ir didesnio pajėgumo įrenginius. Dumblo apdorojimo patalpose sumontuoti 4 ozonatoriai, ozono koncentracijos jutiklis ir valdymo blokas įjungiantis oro šalinimo ir ozonavimo sistemas, bei reguliuojantis ozonavimo sistemos darbą pagal likutinę ozono koncentraciją patalpoje ir užduotus parametrus. Operatorinėje įrengtas monitorius, vaizduojantis ozonavimo sistemos būklę ir esamą ozono koncentraciją. Nuotekų pa-rengtinio valymo įrenginių dviejų aukštų pastate, pirmame aukšte įrengti du į patalpą tiekiamo oro ozonatoriai, o antrame – vienas. Į oro tiekimo į smėliagaudes ortakius įrengti dar du ozono generatoriai. Taip pat įrengtas ozono koncentracijos matavimo prietaisas, nuolatos matuojantis ozono koncentraciją patalpoje ir ozonavimo sistemos valdymo įrenginys, reguliuojantis ozonavimo sistemos darbą pagal likutinę ozono koncentraciją patalpoje ir užduotus parametrus.

Nuotekų valyklos projektinis pajėgumas:

Qp=6325 m3/d

Dumblo džiovyklos pajėgumas:

500 kg/h dumblo išdžiovinto iki 4% drėgmės

UAB “Kauno vandenys“ nuotekų valyklos kvapų šalinimo sistema

Šiame projekte įrengta patentuota kvapų šalinimo sistema, kartu rekonstruojant dalį ventiliacijos sistemos ir šilumos mazgą. Pašildytas oras naujai įrengtais ortakiais tiekiamas į ozono generatorius (11 vnt.). Juose pagamintas ozonas sumaišomas su oru ir tiekiamas į tas vietas, kuriose išsiskiria daugiausiai orą teršiančių, žemą kvapo slenkstį turinčių medžiagų – nuotekų patekimo iš slėgio gesinimo kamerą, po perdanga grotų patalpoje, į smėliagaudę. Patalpose, kuriose dirba žmonės, likutinė ozono koncentracija yra pastoviai matuojama ozono analizatoriumi, veikiančiu UV spektroskopijos metodu, o valdymo bloko procesoriumi apdoroti ozono koncentracijos duomenys yra naudojami ozono generatorių veikimo reguliavimui taip, kad likutinė ozono koncentracija neviršytų reikšmių, nustatytų higienos normoje HN 23:2011 (0,2 mg/m3 vidurkis per 8 val.). Užsakovas gali nuotoliniu būdu SCADA sistemoje stebėti duomenis apie ozono koncentraciją ir ozonavimo įrangos darbą, bei patalpose išdėstytų H2S – vandenilio sulfido jutiklių parodymus, ištraukiamosios ventiliacijos oro srauto dydį ir kai kuriuos kitus vėdinimo sistemos parametrus. Taip pat šie duomenys GSM ryšio pagalba yra perduodami, stebimi ir renkami UAB „Airplus1 Lituanica“ būstinėje.

Nuotekų valyklos projektinis pajėgumas:

Qp= 71 000  m3/d

Maskva

Didmiesčiams plečiantis ir tankėjant, gyvenamieji ir viešieji pramoginių renginių pastatai įsikuria artimoje nuotekų siurblinių kaimynystėje.  Siurblinių dažnai skleidžiami nemalonūs kvapai sukelia aplinkinių nepasitenkinimą. Vandenilio sulfido kvapas labiausiai jaučiamas esant šiltuoju metų laiku, kai gyventojai ir viešų vietų lankytojai daugiau laiko praleidžia atvirame ore. Mūsų ozono technologijos sunaikina teršalus jų išsiskyrimo vietoje. Tokiu būdų iš kanalizacijos objektų išeinantis oras tampa bekvapis ir švaresnis. O tai ne tik gerina nuotekas tvarkančių įmonių įvaizdį, bet ir turi teigiamos įtakos ekonominei aplink esančių įstaigų veiklai ar aplinkinio nekilnojamo turto vertei.

Bresto nuotekų siurblinės

Bresto nuotekų siurblinėse įdiegta patentuota kvapų šalinimo sistema nemaloniems kvapams bei kenksmingiems oro teršalams šalinti. Mūsų sukurta ozono technologija sunaikina teršalus jų išsiskyrimo vietoje ir tokiu būdu iš kanalizacijos objektų išeinantis oras tampa bekvapis ir švarus. Tai yra vienas iš efektyviausių metodų, norint pagerinti dėl nuotekų siurblinių, esančių miesto teritorijoje bei prie svarbių valstybinių objektų, pablogėjusią Bresto miesto aplinkos oro būklę ir aplinkinių gyventojų nuomonę apie šiuos su nuotekomis susijuius objektus.

Nuotekų siurblinėje Nr. 1 buvo sumontuoti 4 vnt. ozono generatoriai MSDO-15 atinkamai pakeičiant ventiliacijos sistemą. Siurblinėje Nr. 3 įdiegtas ozono generatorius BLOK30.1 į jau esamas ventiliacijas. Siurblinėse įmontuoti ir nuolat ozono koncentraciją matuojantys sensoriai dėl ten dirbančių žmonių saugumo bei įrangos darbo stebėjimo. Informaciją apie ozono koncentraciją ir įrangos darbą siurblinių patalpose stebi užsakovas monitoriaus ekrane. Šie duomenys taip pat perduodami ir į „Airplus1 Lituanica“ serverį monitoringui.

Nuotekų siurblinės nr. 1 pajėgumas – Qp. = 18 000 m3/d

Nuotekų siurblinės nr. 3 pajėgumas – Qp. =  15 000 m3/d

„Villa Augusto Boutique Hotel & SPA“ šiukšlių konteineriai

Mūsų įmonės suprojektuotos ozonavimo sistemos šiukšlių konteineriams yra veiksmingos ir efektyvios, kadangi ozonas yra galinga antimikrobinė medžiaga, kuri sugeba suardyti ne tik bakterijų ląstelių sieneles, bet ir daugumą virusų bei mikroorganizmų cistų, kiaušinėlių. Mūsų įmonė užtikrina, kad diegiama įranga tinkamai veiktų pagal paskirtį ir atitiktų visus saugumo reikalavimus. Reikiamo ozono kiekio dozavimas ir veikimo intervalai yra tiksliai apskaičiuojami ir pritaikomi esamoms sąlygoms ir objekto ypatybėms.

„Villa Augusto Boutique Hotel & SPA“ baseinas

Viena iš didžiausių mūsų problemų – vandens užteršimas baseinuose. Įvairūs teršalai į baseinus patenka iš žmonių ir aplinkos. Baseinuose galima aptikti infekcinių virusų, bakterijų, ištirpusių ir neištirpusių organinių medžiagų. Dėl to reikia veiksmingo vandens valymo būdo, kad būtų užtikrintas tinkamas baseino vanduo. Šiuo metu labiausiai paplitusi baseinų dezinfekavimo medžiaga yra chloras. Deja, šis dezinfekantas turi daug trūkumų: skatina kenksmingų junginių susidarymą; didelis vandens ir energijos suvartojimas; turi nemalonų, erzinantį kvapą; susidaro chlorinti junginiai, kurie yra kancerogeniški, toksiški. Ozonas yra vienas iš stipriausių oksidatorių. Naudojimo vietoje ozonas yra gaminamas iš deguonies (oro) koronos išlydžio būdu, o nepanaudotas gana greitai suskylą į deguonį atgal. Tai yra vienas iš geriausių dezinfekuojančių medžiagų. Tad mūsų įmonė siūlo vieną iš naujausių technologijų, užtikrinanti aukštą patikimumą ir efektyvumą, mažą energijos suvartojimą bei mažas aptarnavimo sąnaudas.

Baseino tūris 364 m3.

Privatus baseinas

Viena iš didžiausių mūsų problemų – vandens užteršimas baseinuose. Įvairūs teršalai į baseinus patenka iš žmonių ir aplinkos. Baseinuose galima aptikti infekcinių virusų, bakterijų, ištirpusių ir neištirpusių organinių medžiagų. Dėl to reikia veiksmingo vandens valymo būdo, kad būtų užtikrintas tinkamas baseino vanduo. Šiuo metu labiausiai paplitusi baseinų dezinfekavimo medžiaga yra chloras. Deja, šis dezinfekantas turi daug trūkumų: skatina kenksmingų junginių susidarymą; didelis vandens ir energijos suvartojimas; turi nemalonų, erzinantį kvapą; susidaro chlorinti junginiai, kurie yra kancerogeniški, toksiški. Ozonas yra vienas iš stipriausių oksidatorių. Naudojimo vietoje ozonas yra gaminamas iš deguonies (oro) koronos išlydžio būdu, o nepanaudotas gana greitai suskylą į deguonį atgal. Tai yra vienas iš geriausių dezinfekuojančių medžiagų. Tad mūsų įmonė siūlo vieną iš naujausių technologijų, užtikrinanti aukštą patikimumą ir efektyvumą, mažą energijos suvartojimą bei mažas aptarnavimo sąnaudas.

Baseino tūris 90 m3.

Šiaurės Majami Byčas ir Boka Ratonas

Mūsų įmonės suprojektuotos ozonavimo sistemos šiukšlių konteineriams yra veiksmingos ir efektyvios, kadangi ozonas yra galinga antimikrobinė medžiaga, kuri sugeba suardyti ne tik bakterijų ląstelių sieneles, bet ir daugumą virusų bei mikroorganizmų cistų, kiaušinėlių. Mūsų įmonė užtikrina, kad diegiama įranga tinkamai veiktų pagal paskirtį ir atitiktų visus saugumo reikalavimus. Reikiamo ozono kiekio dozavimas ir veikimo intervalai yra tiksliai apskaičiuojami ir pritaikomi esamoms sąlygoms ir objekto ypatybėms.

Londonas

Mūsų įmonės suprojektuotos ozonavimo sistemos šiukšlių konteineriams yra veiksmingos ir efektyvios, kadangi ozonas yra galinga antimikrobinė medžiaga, kuri sugeba suardyti ne tik bakterijų ląstelių sieneles, bet ir daugumą virusų bei mikroorganizmų cistų, kiaušinėlių. Mūsų įmonė užtikrina, kad diegiama įranga tinkamai veiktų pagal paskirtį ir atitiktų visus saugumo reikalavimus. Reikiamo ozono kiekio dozavimas ir veikimo intervalai yra tiksliai apskaičiuojami ir pritaikomi esamoms sąlygoms ir objekto ypatybėms.

AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykla (Priėmimo kamera)

Mūsų sumontuota ozonavimo sistema sustabdo kvapų sklidimą į aplinką, sunaikina kenksmingas medžiagas, įvairius mikroorganizmus, bei pagerina darbo sąlygas.  Atlikus laboratorinius tyrimus po kvapų šalinimo sistemos įdiegimo nustatyta, kad kenksmingų cheminių junginių  koncentracija, lyginant su duomenimis prieš tai, ženkliai sumažėjo: sieros vandenilio 81%, amoniako – 64%.

Nuotekų valyklos projektinis pajėgumas:

Qmetus = 16,925 mln. m3/metus

Qp = 46 000 m3/d

AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykla (Mažoji nuotekų siurblinė)

Nuotekų siurblinės dažnai skleidžia aplinkiniams nemalonius kvapus. Vandenilio sulfido kvapas labiausiai jaučiamas šiltuoju metų laiku, kai aukšta temperatūra skatina teršalų susidarymą. Mūsų įrengta ozonavimo sistema efektyviai pašalina nuotekų kvapą ir oras tampa ne tik bekvapis, švaresnis, bet ir sveikesnis.

UAB „Neringos vanduo“ nuotekų siurblinė

Mūsų sumontuota ozonavimo sistema pašalina kvapus, sunaikina kenksmingas medžiagas ir įvairius mikroorganizmus. Siurblinėje pademonstruota ozono technologijų nauda yra pavyzdys, kaip nuotekų siurblinė gali veikti gausiai lankomose viešose vietose nesukeldama nemalonių pojūčių.

Nuotekų siurblinės pajėgumas Nidoje:

Qp. = 2200 m3/d

UAB „Vilniaus vandenys“ siurblinės

Didmiesčiams plečiantis ir tankėjant, gyvenamieji ir viešieji pramoginių renginių pastatai įsikuria artimoje nuotekų siurblinių kaimynystėje.  Siurblinių dažnai skleidžiami nemalonūs kvapai sukelia aplinkinių nepasitenkinimą. Vandenilio sulfido kvapas labiausiai jaučiamas esant šiltuoju metų laiku, kai gyventojai ir viešų vietų lankytojai daugiau laiko praleidžia atvirame ore. Mūsų ozono technologijos sunaikina teršalus jų išsiskyrimo vietoje. Tokiu būdu iš kanalizacijos objektų išeinantis oras tampa bekvapis ir švaresnis. O tai ne tik gerina nuotekas tvarkančių įmonių įvaizdį, bet ir turi teigiamos įtakos ekonominei aplink esančių įstaigų veiklai ar aplinkinio nekilnojamo turto vertei.

Nr.1 nuotekų siurblinė Upės g. 15, Vilnius Qp. = 36 800 m3

Nr.2 nuotekų siurblinė Liepto g. 2, Vilnius Qp. = 3660 m3

Nr.3 nuotekų siurblinė Kalvarijų g. 161B, Vilnius Qp. = 881 m3

Nr.4 nuotekų siurblinė Gelvonų g. 64A, Vilnius Qp. = 3744 m3

Restoranai „Monai“ ir „MOMO grill“

Šiuolaikinės virtuvės vizija yra virtuvė, kuri sunaudoja ženkliai mažiau energijos. Pasitelkiant mūsų ozonavimo sistemas išmetamo oro srauto valymui, sumažinamas riebalų kaupimąsi virtuvės ventiliacijos sistemoje – ozonas sumažina riebalų sankaupas suskaidydamas riebalus iki nekenksmingų medžiagų. Taip padidinamas ventiliacijos sistemos komponentų, filtrų efektyvumas ir ilgaamžiškumas. Sumažintas besikaupiantis riebalų kiekis ventiliacijos sistemose dar suteikia geresnę priešgaisrinę apsaugą ir sumažina nepageidaujamų virtuvės kvapų sklidimą į aplinką.

Restoranai „Monai“ ir „MOMO grill“ jau eilę metų patenka į geriausių Lietuvos restoranų TOP 15. Norint sumažinti virtuvės naudojimo kaštus, į šių restoranų virtuvių ventiliacijos sistemas buvo sumontuoti mūsų ozono generatoriai MSDO-15: „Monai“ – 1 vnt., „MOMO grill“ – 2vnt. Abiejų objektų virtuvių patalpų ore yra nuolat matuojama ozono koncentracija, skirta apsaugoti darbuotojus iškart aptinkant sistemos gedimus ir susidarius ozono nuotėkiui. Ozonavimo sistemos pradeda veikti įjungus ventiliavimą ir išsijungia automatiškai ventiliavimą išjungus. Dėl saugumo ozono sistemos turi ir avarinius išjungimus.

Ištraukiamojo oro srautas „Monuose“ – 3105 m3/h.

Ištraukiamojo oro srautas „MOMO grill“ – 6210 m3/h.

Odontologijos klinika UAB „Klinikė“

Odontologijos klinikoje įrengtos mūsų ozonavimo sistemos nepertraukiamai naikina visus ore esančius mikroorganizmus: bakterijas, virusus. Šių sistemų dėka klinikos personalui nereikia tiesiogiai kontaktuoti su agresyviomis valymo priemonėmis, o lankytojai nepatiria jokio dezinfekcijos priemonių šalutinio poveikio. O svarbiausia – oras medicininių paslaugų įmonėje visada yra švarus ir higieniškas.

Taromatai

Daugumoje taromatų yra pastovūs nemalonūs kvapai, sukeliami ant taromatų įrengimų ir grindų išsipilančių likučių rūgimo. Nemalonūs kvapai sukelia neigiamas lankytojų emocijas ir mažina rūšiavimo ir perdirbimo veiklos patrauklumą.  Dažnai įprastinės dezinfekavimo ir valymo priemonės čia veikia neefektyviai . Mūsų siūloma technologija ozono pagalba naikina net įsisenėjusius kvapus. Taip pat ši sistema dezinfekuoja patalpas, o ypač patalpų orą, tuo gerindama taromatų higieną ir, bendrai, vienkartinių gėrimų pakuočių užstato sistemos patrauklumą.

Patalpos tūris 35 m3.

UAB „Pramogų bankas“ tualetas

Pagrindinis ozono privalumas, palyginus su kitais oro dezinfekcijos būdais, yra tas, kad jis veiksmingai dezinfekuoja didelį oro kiekį. Ozonas turi stipresnes oksidacines savybes, nei bet kuri kita dezinfekavimo priemonė, ir gali neutralizuoti mikroorganizmus, įskaitant virusus. Ozonas taip pat skyla ir nepalieka kenksmingų liekanų. Todėl tai yra puiki galimybė naudoti viešuose tualetuose , pavyzdžiui, prekybos patalpos, restoranuose ir kitose viešose vietose, kur dažniausiai būna daug lankytojų ir jaučiamas blogas kvapas, o ant grindų bei sienų yra nešvarumų. Taigi, mūsų siūloma technologija ozono pagalba dezinfekuoja ir naikina kvapus, virusus, pelėsius ir gali pakeisti tradicines chemines dezinfekavimo priemones.

Patalpos tūris 35 m3.

Visuomeniniai tualetai

Pagrindinis ozono privalumas, palyginus su kitais oro dezinfekcijos būdais, yra tas, kad jis veiksmingai dezinfekuoja didelį oro kiekį. Ozonas turi stipresnes oksidacines savybes, nei bet kuri kita dezinfekavimo priemonė, ir gali neutralizuoti mikroorganizmus, įskaitant virusus. Ozonas taip pat skyla ir nepalieka kenksmingų liekanų. Todėl tai yra puiki galimybė naudoti viešuose tualetuose , pavyzdžiui, prekybos patalpos, restoranuose ir kitose viešose vietose, kur dažniausiai būna daug lankytojų ir jaučiamas blogas kvapas, o ant grindų bei sienų yra nešvarumų. Taigi, mūsų siūloma technologija ozono pagalba dezinfekuoja ir naikina kvapus, virusus, pelėsius ir gali pakeisti tradicines chemines dezinfekavimo priemones.

VŠĮ „Visagino energija“ nuotekų valyklos dumblo džiovinimo ir nuotekų priėmimo patalpos

Buvo suprojektuota ir įrengta kvapų šalinimo sistema, leidžianti sumažinti oro užterštumą dumblo džiovinimo ir nuotekų priėmimo patalpose. Taip pat padaryti atitinkami pakeitimai esančiose oro tiekimo ir ištraukimo sistemose, bei pakeisti kai kurie pasenę ventiliacijos įrengimai – ventiliatoriai ir oro tiekimo kamera, į naujus ir didesnio pajėgumo įrenginius. Dumblo apdorojimo patalpose sumontuoti 4 ozonatoriai, ozono koncentracijos jutiklis ir valdymo blokas įjungiantis oro šalinimo ir ozonavimo sistemas, bei reguliuojantis ozonavimo sistemos darbą pagal likutinę ozono koncentraciją patalpoje ir užduotus parametrus. Operatorinėje įrengtas monitorius, vaizduojantis ozonavimo sistemos būklę ir esamą ozono koncentraciją. Nuotekų pa-rengtinio valymo įrenginių dviejų aukštų pastate, pirmame aukšte įrengti du į patalpą tiekiamo oro ozonatoriai, o antrame – vienas. Į oro tiekimo į smėliagaudes ortakius įrengti dar du ozono generatoriai. Taip pat įrengtas ozono koncentracijos matavimo prietaisas, nuolatos matuojantis ozono koncentraciją patalpoje ir ozonavimo sistemos valdymo įrenginys, reguliuojantis ozonavimo sistemos darbą pagal likutinę ozono koncentraciją patalpoje ir užduotus parametrus.

Nuotekų valyklos projektinis pajėgumas:

Qp=6325 m3/d

Dumblo džiovyklos pajėgumas:

500 kg/h dumblo išdžiovinto iki 4% drėgmės

UAB “Kauno vandenys“ nuotekų valyklos kvapų šalinimo sistema

Šiame projekte įrengta patentuota kvapų šalinimo sistema, kartu rekonstruojant dalį ventiliacijos sistemos ir šilumos mazgą. Pašildytas oras naujai įrengtais ortakiais tiekiamas į ozono generatorius (11 vnt.). Juose pagamintas ozonas sumaišomas su oru ir tiekiamas į tas vietas, kuriose išsiskiria daugiausiai orą teršiančių, žemą kvapo slenkstį turinčių medžiagų – nuotekų patekimo iš slėgio gesinimo kamerą, po perdanga grotų patalpoje, į smėliagaudę. Patalpose, kuriose dirba žmonės, likutinė ozono koncentracija yra pastoviai matuojama ozono analizatoriumi, veikiančiu UV spektroskopijos metodu, o valdymo bloko procesoriumi apdoroti ozono koncentracijos duomenys yra naudojami ozono generatorių veikimo reguliavimui taip, kad likutinė ozono koncentracija neviršytų reikšmių, nustatytų higienos normoje HN 23:2011 (0,2 mg/m3 vidurkis per 8 val.). Užsakovas gali nuotoliniu būdu SCADA sistemoje stebėti duomenis apie ozono koncentraciją ir ozonavimo įrangos darbą, bei patalpose išdėstytų H2S – vandenilio sulfido jutiklių parodymus, ištraukiamosios ventiliacijos oro srauto dydį ir kai kuriuos kitus vėdinimo sistemos parametrus. Taip pat šie duomenys GSM ryšio pagalba yra perduodami, stebimi ir renkami UAB „Airplus1 Lituanica“ būstinėje.

Nuotekų valyklos projektinis pajėgumas:

Qp= 71 000  m3/d

Maskva

Didmiesčiams plečiantis ir tankėjant, gyvenamieji ir viešieji pramoginių renginių pastatai įsikuria artimoje nuotekų siurblinių kaimynystėje.  Siurblinių dažnai skleidžiami nemalonūs kvapai sukelia aplinkinių nepasitenkinimą. Vandenilio sulfido kvapas labiausiai jaučiamas esant šiltuoju metų laiku, kai gyventojai ir viešų vietų lankytojai daugiau laiko praleidžia atvirame ore. Mūsų ozono technologijos sunaikina teršalus jų išsiskyrimo vietoje. Tokiu būdų iš kanalizacijos objektų išeinantis oras tampa bekvapis ir švaresnis. O tai ne tik gerina nuotekas tvarkančių įmonių įvaizdį, bet ir turi teigiamos įtakos ekonominei aplink esančių įstaigų veiklai ar aplinkinio nekilnojamo turto vertei.

Bresto nuotekų siurblinės

Bresto nuotekų siurblinėse įdiegta patentuota kvapų šalinimo sistema nemaloniems kvapams bei kenksmingiems oro teršalams šalinti. Mūsų sukurta ozono technologija sunaikina teršalus jų išsiskyrimo vietoje ir tokiu būdu iš kanalizacijos objektų išeinantis oras tampa bekvapis ir švarus. Tai yra vienas iš efektyviausių metodų, norint pagerinti dėl nuotekų siurblinių, esančių miesto teritorijoje bei prie svarbių valstybinių objektų, pablogėjusią Bresto miesto aplinkos oro būklę ir aplinkinių gyventojų nuomonę apie šiuos su nuotekomis susijuius objektus.

Nuotekų siurblinėje Nr. 1 buvo sumontuoti 4 vnt. ozono generatoriai MSDO-15 atinkamai pakeičiant ventiliacijos sistemą. Siurblinėje Nr. 3 įdiegtas ozono generatorius BLOK30.1 į jau esamas ventiliacijas. Siurblinėse įmontuoti ir nuolat ozono koncentraciją matuojantys sensoriai dėl ten dirbančių žmonių saugumo bei įrangos darbo stebėjimo. Informaciją apie ozono koncentraciją ir įrangos darbą siurblinių patalpose stebi užsakovas monitoriaus ekrane. Šie duomenys taip pat perduodami ir į „Airplus1 Lituanica“ serverį monitoringui.

Nuotekų siurblinės nr. 1 pajėgumas – Qp. = 18 000 m3/d

Nuotekų siurblinės nr. 3 pajėgumas – Qp. =  15 000 m3/d

„Villa Augusto Boutique Hotel & SPA“ šiukšlių konteineriai

Mūsų įmonės suprojektuotos ozonavimo sistemos šiukšlių konteineriams yra veiksmingos ir efektyvios, kadangi ozonas yra galinga antimikrobinė medžiaga, kuri sugeba suardyti ne tik bakterijų ląstelių sieneles, bet ir daugumą virusų bei mikroorganizmų cistų, kiaušinėlių. Mūsų įmonė užtikrina, kad diegiama įranga tinkamai veiktų pagal paskirtį ir atitiktų visus saugumo reikalavimus. Reikiamo ozono kiekio dozavimas ir veikimo intervalai yra tiksliai apskaičiuojami ir pritaikomi esamoms sąlygoms ir objekto ypatybėms.

„Villa Augusto Boutique Hotel & SPA“ baseinas

Viena iš didžiausių mūsų problemų – vandens užteršimas baseinuose. Įvairūs teršalai į baseinus patenka iš žmonių ir aplinkos. Baseinuose galima aptikti infekcinių virusų, bakterijų, ištirpusių ir neištirpusių organinių medžiagų. Dėl to reikia veiksmingo vandens valymo būdo, kad būtų užtikrintas tinkamas baseino vanduo. Šiuo metu labiausiai paplitusi baseinų dezinfekavimo medžiaga yra chloras. Deja, šis dezinfekantas turi daug trūkumų: skatina kenksmingų junginių susidarymą; didelis vandens ir energijos suvartojimas; turi nemalonų, erzinantį kvapą; susidaro chlorinti junginiai, kurie yra kancerogeniški, toksiški. Ozonas yra vienas iš stipriausių oksidatorių. Naudojimo vietoje ozonas yra gaminamas iš deguonies (oro) koronos išlydžio būdu, o nepanaudotas gana greitai suskylą į deguonį atgal. Tai yra vienas iš geriausių dezinfekuojančių medžiagų. Tad mūsų įmonė siūlo vieną iš naujausių technologijų, užtikrinanti aukštą patikimumą ir efektyvumą, mažą energijos suvartojimą bei mažas aptarnavimo sąnaudas.

Baseino tūris 364 m3.

Privatus baseinas

Viena iš didžiausių mūsų problemų – vandens užteršimas baseinuose. Įvairūs teršalai į baseinus patenka iš žmonių ir aplinkos. Baseinuose galima aptikti infekcinių virusų, bakterijų, ištirpusių ir neištirpusių organinių medžiagų. Dėl to reikia veiksmingo vandens valymo būdo, kad būtų užtikrintas tinkamas baseino vanduo. Šiuo metu labiausiai paplitusi baseinų dezinfekavimo medžiaga yra chloras. Deja, šis dezinfekantas turi daug trūkumų: skatina kenksmingų junginių susidarymą; didelis vandens ir energijos suvartojimas; turi nemalonų, erzinantį kvapą; susidaro chlorinti junginiai, kurie yra kancerogeniški, toksiški. Ozonas yra vienas iš stipriausių oksidatorių. Naudojimo vietoje ozonas yra gaminamas iš deguonies (oro) koronos išlydžio būdu, o nepanaudotas gana greitai suskylą į deguonį atgal. Tai yra vienas iš geriausių dezinfekuojančių medžiagų. Tad mūsų įmonė siūlo vieną iš naujausių technologijų, užtikrinanti aukštą patikimumą ir efektyvumą, mažą energijos suvartojimą bei mažas aptarnavimo sąnaudas.

Baseino tūris 90 m3.

Šiaurės Majami Byčas ir Boka Ratonas

Mūsų įmonės suprojektuotos ozonavimo sistemos šiukšlių konteineriams yra veiksmingos ir efektyvios, kadangi ozonas yra galinga antimikrobinė medžiaga, kuri sugeba suardyti ne tik bakterijų ląstelių sieneles, bet ir daugumą virusų bei mikroorganizmų cistų, kiaušinėlių. Mūsų įmonė užtikrina, kad diegiama įranga tinkamai veiktų pagal paskirtį ir atitiktų visus saugumo reikalavimus. Reikiamo ozono kiekio dozavimas ir veikimo intervalai yra tiksliai apskaičiuojami ir pritaikomi esamoms sąlygoms ir objekto ypatybėms.

Londonas

Mūsų įmonės suprojektuotos ozonavimo sistemos šiukšlių konteineriams yra veiksmingos ir efektyvios, kadangi ozonas yra galinga antimikrobinė medžiaga, kuri sugeba suardyti ne tik bakterijų ląstelių sieneles, bet ir daugumą virusų bei mikroorganizmų cistų, kiaušinėlių. Mūsų įmonė užtikrina, kad diegiama įranga tinkamai veiktų pagal paskirtį ir atitiktų visus saugumo reikalavimus. Reikiamo ozono kiekio dozavimas ir veikimo intervalai yra tiksliai apskaičiuojami ir pritaikomi esamoms sąlygoms ir objekto ypatybėms.

Powered by Perse.lt
Copyright © Air plus 1 | 2017