Lietuva, Klaipėda

AB “Klaipėdos vanduo”

Nemalonūs kvapai ilgą laiką kankino netoliese Klaipėdos miesto nuotekų valyklos gyvenančius žmones, tačiau nuo šiol situacija taps kur kas geresnė, kadangi Klaipėdos miesto nuotekų valykloje esantiems gravitaciniams dumblo tankintuvams buvo sumontuota kvapų šalinimo ir kontrolės sistema. Trys 12 m skersmens dydžio rezervuarai buvo uždengti specialia danga, kad kvapą, kurį skleidžia rezervuaruose esančios nuotekos, būtų galima suvaldyti. Iš kiekvieno uždengto gravitacinio dumblo tankintuvo oras yra ištraukiamas ventiliacijos sistemos pagalba. Ozonas yra įterpiamas tiesiai į kiekvieną gravitacinį dumblo tankintuvą ir į ištraukiamosios ventiliacijos taškus. Ozonas, susimaišęs su ištraukiamu oru, oksiduoja ten esančius ir nemalonų kvapą keliančius teršalus (tokius kaip sieros vandenilis, merkaptanai, amoniakas). Ozonuotas oras dar papildomai išvalomas biofiltre. Ozono gamybos įranga sumontuota atskirame moduliniame name, šalia uždengtų gravitacinių dumblo tankintuvų. Ozono gamybos įranga sumontuota atskirame moduliniame name, šalia uždengtų rezervuarų.

Bendras pagaminamo ozono kiekis – 60 g/h

Ištraukiamo ir išvalomo oro kiekis – po 3300 m3/h kiekvienam rezervuarui