Latvija, Jūrmala

Jūrmalas Ūdens, SIA nuotekų perpumpavimo stotis

Šiame kurortiniame mieste Latvijoj, antžeminė nuotekų perpumpavimo stotis vargino aplinkinius gyventojus ir poilsiautojus nemaloniais kvapais. Dabar šioje nuotekų perpumpavimo stotyje veikia ozonavimo sistema. Čia įrengtas vienas ozono generatorius, kurio pagamintas ozonas tiekiamas į problematiškiausią nuotekų perpumpavimo stoties vietą – grotų patalpą. Kadangi siurblinėje kartais darbuojasi žmonės, ozono koncentracija patalpoje, į kurią leidžiamas ozonas yra nuolat matuojama ozono koncentracijos jutikliu. Darbuotojams atvykus dirbti į stotį, ozonavimo sistema išjungiama.

Pagaminamo ozono kiekis: iki 30 g/h