Sprendimai

Patalpų oro ir paviršių dezinfekcija

Lokali ozonavimo sistema. Kiekvienam žmogui svarbu darbo aplinkos kokybė. Darbuotojai ir darbdaviai siekia, kad patalpos būtų kuo švaresnės ir saugesnės. Nedidelių patalpų dezinfekavimas nuo nemalonių kvapų, virusų ir bakterijų atliekamas išmaniąja ozonavimo sistema, kuri susideda iš ozono generatoriaus ir ozono jutiklio. Sistema, kuri gali išvalyti vieną patalpą iki 70 m2 ir yra saugi bei autonominė. Ozono jutiklis nuolat matuoja ozono koncentraciją patalpoje ir realiu laiku perduoda šiuos duomenis ozono generatoriui. Ozono generatorius automatiškai suveikia ir pagal užduotą algoritmą gamina ozoną bei skleidžia jį į aplinką priklausomai nuo to, ar jutiklio duomenys užfiksavo pakankamą kiekį ozono patalpoje ar ne. Jeigu nustatyta riba pasiekta, ozono generatorius laukia sekančių duomenų negamindamas ozono. Kvapų šalinimo ir dezinfekcinės sistemos veikimas nustatomas taip, kad nebūtų viršijamos nustatytos higienos normos.

Patalpu oro ir pavirsiu neutralizavimas ozonu

Centralizuota dezinfekcinė sistema. Masinių susibūrimų vietos, visuomeninės paskirties pastatai yra pavojingi tiek darbuotojų, tiek klientų ar lankytojų sveikatai dėl padidėjusio virusų, bakterijų ir kitų kenksmingų mikroorganizmų kiekio. Pagrindinis centralizuotas ozonavimo sistemos pranašumas lyginant su lokalia yra tas, kad vienu metu galima ozonuoti ne vieną patalpą. Ozonas įterpiamas tiesiai į paduodamąją ventiliaciją, taip išvalomos ne tik patalpos, bet ir pati ventiliacijos sistema, patalpas pasiekia jau iškart švaresnis oras. Dėl saugumo bei kontrolės, ozonuojamose patalpose įrengiami ir ozono jutikliai. Jų pagalba palaikoma saugi ozono koncentracija esant darbuotojams.

Teirautis dėl kvapų šalinimo