Lietuva, Panevėžys

UAB „Aukštaitijos vandenys“ nuotekų perpumpavimo stotis

Šios nuotekų perpumpavimo stoties lokacija yra miesto centras su šalia esančia vaikų žaidimų aikštele bei gyventojų traukos objektu – Nevėžio krantinės. Nemalonus nuotekų keliamas kvapas perpumpavimo stotyje šalinamas naudojant ištraukiamąja oro ventiliaciją. „Airplus1 Lituanica“ komanda suprojektavo ir įrengė išmanią, autonominę kvapų šalinimo sistemą, kurioje ozonas nukreipiamas į ištraukiamosios ventiliacijos ortakius ir kur ozonas iškart oksiduoja ir naikina kvapo molekules. Toliau oro ir ozono mišinys patenka į reaktorių, kur ozonas galutinai sunaikina ore esančius teršalus bei nemalonų kvapą dar prieš jam patenkant į aplinką.

Pagaminamo ozono kiekis: iki 30 g/h

Ištraukiamoji oro ventiliacija: 1 500 m3/h