VĮ „Visagino energija“ nuotekų valymo siurblinė

Peržiūrėkite visus Airplus1 projektus

Mūsų sistemos sėkmingai veikia daugelyje Lietuvos ir Europos miestų!

Kvapų šalinimo įranga  buitinių nuotėkų siurblinei

 

Nuotekų šalinimo-valymo sistemoje išsiskiria oro teršalai – dujos, kurios yra anaerobinių bakterijų veiklos rezultatas. Nors tokių junginių koncentracija dažnai yra tik apie 2-5 ppm, tačiau jų kvapas yra nepriimtinas dėl žemo tų medžiagų kvapo slenksčio. Dauguma šių junginių, pavyzdžiui sieros vandenilis, merkaptanai ir kiti sieros junginiai pagal cheminę prigimtį yra reduktoriai, t. y. gana lengvai oksiduojami stipriais oksidatoriais, tokiais kaip ozonas. Tokios oksidacijos produktai yra iš esmės bekvapės, mažiau lakios, o dažnai ir daug mažiau kenksmingos medžiagos.

 

Kvapų šalinimo sistemos veikimo aprašymas:

 

Kvapų šalinimo sistemos pagrindinė dalis yra ozono generatorius BLOK30.1, kuris yra įrengiamas nuotekų perpumpavimo siurblinės elektros įrenginių patalpoje (vieta gali kisti projektavimo metu).

Ozono generatoriaus BLOK30.1 pagamintas ozonas yra tiekiamas plonais tefloniniais vamzdeliais (ID 6 mm) į ištraukiamosios ventiliacijos ortakius. Išmetamo oro sraute ir po rezervuaro perdanga esantis amoniakas, sieros vandenilis ir kiti teršalai maišydamiesi su ozonu oksiduojasi, sudarydami kitus bekvapius junginius. Oro srautas su ozonu per ištraukiamąja ventiliacija šalinamas iš patalpos. Ištraukimo ventiliacijos gale įrengiamas reaktorius. Reaktoriuje įrengtas katalizatorius, bei atitinkamas filtras ir ozono jutiklis. Reaktoriaus katalizatoriaus pagalba yra oksiduojamos teršalų liekanos, suskaidomas ozono perteklius bei papildomai išvaloma nuo oksidacijos produktų.

Kvapų šalinimo sistema yra pilnai automatizuota ir veikia autonomiškai. Ozonavimo sistemos veikimas yra priklausomas nuo ištraukiamosios ventiliacijos. Išjungus jos ventiliatorių ar įvykus ištraukiamosios ventiliacijos gedimui, kvapų šalinimo sistema išsijungia taip pat.

Patalpose likutinė ozono koncentracija yra nepertraukiamai matuojama elektrocheminiu ozono jutikliu, o ozono generatoriaus mikroprocesoriumi apdoroti ozono koncentracijos duomenys yra naudojami tiekiamo po rezervuarų perdanga ozono kiekio reguliavimui, valdant elektromagnetinį vožtuvą. Jo darbas reguliuojamas taip, kad likutinė ozono koncentracija patalpose neviršytų reikšmių, numatytų higienos normoje HN 23:2011 (0,2 mg/m3 vidurkis per 8 val.).

Ištraukiamosios ventiliacijos gale, reaktoriaus priekinėje dalyje – įėjime sumontuotu ozono jutikliu DGTec2 matuojama ozono, patenkančio į reaktorių, koncentracija. Pagal šio jutiklio parodymus yra reguliuojamas ozono generatoriaus BLOK30.1 našumas taip, kad ištraukiamosios ventiliacijos ortakiuose būtų palaikoma ozono koncentracija pakankama sistemos veikimo efektyvumui užtikrinti. Taip pat sistemos paleidimo derinimo metu yra derinama, kad iš reaktoriaus/ventiliatoriaus išeinančiame ore ozono koncentracija neviršytų leidžiamų pagal higienos normas. Tokiu būdu ozono generatorius gamina pakankamai ozono, kad teršalų šalinimo procesas vyktų, bet nebūtų viršyta specialios programinės įrangos pagalba nustatyta ir higienos normomis leidžiama ozono koncentracija.

Taip pat duomenys apie ozono koncentracijas ir ozonavimo įrangos darbą GSM ryšio pagalba yra perduodami, stebimi ir renkami UAB „Airplus1 Lituanica“ būstinėje. Šis monitoringas yra aptarnavimo dalis – stebimi šie parametrai: liekamoji ozono koncentracija patalpoje ir ore patenkančiame į reaktorių ir jų kitimas, bei ozono generatoriaus darbo parametrai. Tuos pačius parametrus gali stebėti ir užsakovas. Esant bet kokiems netikslumams ar sutrikimams yra operatyviai reaguojama ir tokie sutrikimai šalinami.

UAB „Airplus1 Lituanica“ sukurta įranga yra save reguliuojanti, ir prisitaikanti prie besikeičiančių aplinkos sąlygų. Tai leidžia efektyviai ir ekonomiškai pašalinti blogą kvapą iš esmės jo susidarymo vietoje.

 

cof

created by dji camera

Pasidalink šiuo projektu: