UAB „Šilalės vandenys”

Peržiūrėkite visus Airplus1 projektus

Mūsų sistemos sėkmingai veikia daugelyje Lietuvos ir Europos miestų!

Rekonstruojant Kaltinėnų gyvenvietės nuotekų tinklus buvo sumontuotos keturios požeminės HDPE nuotekų siurblinės, kurios perpumpuoja nuotekas į nuotekų valyklą.  Nuotekų perpumpavimo siurblinės įrengtos labai arti namų, todėl, kad išvengti nemalonaus kvapo problemų, visos siurblinės buvo aprūpintos mūsų nemalonių kvapų šalinimo įranga. Kvapų šalinimo sistemos veikia automatiškai, nuolat tiekia ozoną į siurblinių ertmę, o atidarius siurblinių dangtį, automatiškai išsijungia. Ozonas siurblinės talpoje oksiduoja nemalonų kvapą keliančiomis medžiagomis ir taip sunaikina kvapą, dar prieš jam patenkant į aplinką per siurblinės ventiliaciją.

GAMINAMO OZONO KIEKIS Į VIENĄ NUOTEKŲ PERPUMPAVIMO STOTĮ: IKI 3 G/H

Pasidalink šiuo projektu: