UAB „Kauno vandenys“ nuotekų valykla

Peržiūrėkite visus Airplus1 projektus

Mūsų sistemos sėkmingai veikia daugelyje Lietuvos ir Europos miestų!

Šiame projekte įrengta mūsų patentuota kvapų šalinimo sistema, padėjusi sumažinti į Kauno miestą sklindančių kvapų problemą bei pagerinusi darbo sąlygas įmonės darbuotojams. Sistema buvo įrengta kartu rekonstruojant dalį ventiliacijos sistemos ir šilumos mazgą. Pašildytas oras naujai įrengtais ortakiais tiekiamas į ozono generatorius (13 vnt.). Juose pagamintas ozonas sumaišomas su oru ir tiekiamas į tas vietas, kuriose išsiskiria daugiausiai orą teršiančių, žemą kvapo slenkstį turinčių medžiagų – į nuotekų priėmimo kamerą, grotų patalpą, smėliagaudę ir konteinerinę patalpą bei į oro ištraukimo sistemą. Patalpose, kuriose dirba žmonės, likutinė ozono koncentracija yra pastoviai matuojama ozono analizatoriumi, veikiančiu UV spektroskopijos metodu, o valdymo bloko procesoriumi apdoroti ozono koncentracijos duomenys yra naudojami ozono generatorių veikimo reguliavimui taip, kad likutinė ozono koncentracija neviršytų reikšmių, nustatytų higienos normų. Užsakovas gali nuotoliniu būdu SCADA sistemoje stebėti duomenis apie ozono koncentraciją ir ozonavimo įrangos darbą, bei patalpose išdėstytų H2S – vandenilio sulfido jutiklių parodymus, ištraukiamosios ventiliacijos oro srauto dydį ir kai kuriuos kitus vėdinimo sistemos parametrus. Taip pat šie duomenys GSM ryšio pagalba yra perduodami, stebimi ir renkami UAB „Airplus1 Lituanica“ būstinėje.

PAGAMINAMO OZONO KIEKIS: IKI 150 G/H

NUOTEKŲ VALYKLOS PROJEKTINIS PAJĖGUMAS: 71 000  M3/D

Pasidalink šiuo projektu: